Een mens is een mens, door zijn medemens

Een mens is een mens, door zijn medemens

Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk is de discipline die gericht is stress ten gevolge van psychosociale arbeidsbelasting in bedrijven en organisaties te helpen voorkomen of beperken. Onze missie is om medewerkers te ondersteunen in het optimaal functioneren door het bieden van psychosociale begeleiding, én organisaties te adviseren in het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Het tijdig inzetten van bedrijfsmaatschappelijk werk kan kostenbesparend zijn. Het helpt medewerkers om de oorzaken van problemen aan te pakken en is laagdrempelig en breed inzetbaar, zowel individueel als groepsgericht, preventief en curatief. We maken een plan van aanpak, gericht op het voorkomen of beperken van verzuim, met kortdurende begeleiding (gemiddeld 5 tot 7 gesprekken) van medewerkers met arbeid-gerelateerde psychosociale problematiek.

Go Maris helpt bij stress ten gevolge van psychosociale arbeidsbelasting te helpen voorkomen of beperken. Of Stress verminderen en het bevorderen van welzijn in organisaties. Daarnaast helpt Go Maris bij communicatieproblemen en zoekt naar praktische oplossingen tussen medewerkers en leidinggevende.

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

Een vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilige werkomgeving. Als gecertificeerd Vertrouwenspersoon, geregistreerd bij de LVV, biedt Go Maris ruimte voor het verhaal en de emotie van de melder. We zorgen voor eerste opvang, advies en begeleiding bij klachten over ongewenste omgangsvormen of kwesties rondom integriteit.

Samen met de melder brengen we mogelijke oplossingen in kaart, zetten de voor- en nadelen op een rij en helpen met het maken van een eigen passende keuze. Go Maris begeleidt de melder tijdens het hele proces.

De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor de melder belangrijk is en welke stappen ondernomen worden. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon voorlichting aan de organisatie en advies aan de directie en management over het voorkomen van ongewenst gedrag en waargenomen patronen.

Hoofdtaken
Opvangen, begeleiden en adviseren van de medewerker(s), ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) of leerling(en).
– Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
– Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.

Beleid tegen Psychosociale ArbeidsBelasting (PSA)

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers met meldingen of klachten over ongewenst gedrag of misstanden zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en integriteitsschending. De Wet Huis voor Klokkenluiders, van kracht sinds 1 juli 2016, regelt dat organisaties met meer dan 50 werknemers een regeling moeten hebben voor het melden van misstanden.

De vertrouwenspersoon is een sparringspartner voor medewerkers die overwegen een misstand te melden en zorgt voor een vertrouwelijke en veilige behandeling van de melding.

Coaching

Bij Go Maris staat persoonlijke ontwikkeling centraal. Als coach ondersteun ik je in het helder krijgen wat je wilt, vindt, voelt en doet. Ik help je bewustwording te creëren van patronen die je belemmeren en onderzoek samen met jou de talenten en drijfveren die je kunnen versterken. Inzicht in je eigen gedrag en handelen geeft rust, maakt energie vrij en biedt overzicht.

Mijn aanpak gaat ervan uit dat je alles in je hebt om je doel te bereiken of het probleem op te lossen. Mijn coaching maakt gebruik van diverse technieken en oefeningen die ik inzet afhankelijk van de situatie. Samen kijken we welke techniek het beste bij je past, wat jou prikkelt en het snelst resultaat oplevert.